Aktualizace výzvy č. 5 - „Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie“

2. 11. 2015

ŘO IROP oznamuje, že od 2. 11. 2015. byl aktualizován text výzvy č. 5 „Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě č. 5. Příjem žádostí do výzvy č. 5 je zahájen k 2. 11. 2015 od 15:00 hod.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena