Aktualizace výzvy č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" v návaznosti na schválenou změnu systému schvalování integrovaných projektů v IROP

15. 2. 2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 15. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena