Aktualizace výzvy č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a výzvy č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“

31. 3. 2017

ŘO IROP informuje o aktualizací Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 31. března 2017 u výzvy č. 56 a 57.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena