Aktualizace výzvy č. 58 a 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI/IPRÚ“ - změna systému schvalování integrovaných nástrojů IROP

1. 2. 2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. února došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI“ a výzvy č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena