Aktualizace výzvy č. 6 IROP "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“

13. 4. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 6. výzvu IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena