Aktualizace výzvy č. 61 IROP „Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ“

24. 7. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 24. července 2017 byla vydána revize 61. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – Integrované projekty IPRÚ“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena