Aktualizace výzvy č. 7 - „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“

30. 10. 2015

ŘO IROP oznamuje, že od 30. 10. 2015. byl aktualizován text výzvy č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k Výzvě č. 7. Příjem žádostí do Výzvy č. 7 je zahájen k 30. 10. 2015 od 15:00 hod.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena