Aktualizace výzvy č. 70 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“

16. 8. 2017

Řídicí orgán IROP vydává dne 16. 8. 2017 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ v rámci specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena