Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ - navýšení alokace výzvy

Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ - navýšení alokace výzvy

1.10.2019

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 30. 9. 2019 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy u výzvy č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“.

Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ - navýšení alokace výzvy

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena