Aktualizace výzvy č. 79 a 80 „Sociální bydlení II.“ a „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ – úprava modelu výpočtu kompenzačního mechanismu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU

Aktualizace výzvy č. 79 a 80 „Sociální bydlení II.“ a „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ – úprava modelu výpočtu kompenzačního mechanismu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU

12.6.2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 12. června došlo k vydání aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“

Aktualizace výzvy č. 79 a 80 „Sociální bydlení II.“ a „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokal

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena