Aktualizace výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ – nastavení alokace pro projekty v rámci KPSVL

Aktualizace výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ – nastavení alokace pro projekty v rámci KPSVL

5.4.2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. dubna došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 „Sociální bydlení II.“ a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena