Aktualizace výzvy IROP č. 19 „Technika pro integrovaný záchranný systém“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

9. 5. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 19 z oblasti integrovaného záchranného systému.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena