Aktualizace výzvy IROP č. 23 a 60

27. 4. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I“ a výzvy č. 60 „Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“. Důvodem revize jsou úpravy povinných příloh a úprava dokladování způsobilých výdajů.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena