Aktualizace výzvy IROP č. 25 „Knihovny“

19. 12. 2017

Řídicí orgán IROP prodloužil dne 19. 12. 2017 příjem žádostí do 25. výzvy IROP „Knihovny“ v rámci specifického cíle 3.5 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví “.

Aktualizace výzvy IROP č. 25 „Knihovny“

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena