Aktualizace výzvy IROP č. 27 „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“

7. 9. 2017

ŘO IROP oznamuje, že od 7. září 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 27. výzvy IROP „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena