Aktualizace výzvy IROP č. 29 "Rozvoj sociálních služeb"

30. 10. 2017

ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 29. výzvy „Rozvoj sociálních služeb“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena