Aktualizace výzvy IROP č. 30 "Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách"

30. 10. 2017

ŘO IROP oznamuje, že dne 30. 10. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena