Aktualizace výzvy IROP č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ"

4. 10. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. října 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 40 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena