Aktualizace výzvy IROP č. 48 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI"

8. 12. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. prosince 2017 u výzvy č. 48 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena