Aktualizace výzvy IROP č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.“ - prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu

12. 5. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 49 z oblasti sociálních služeb.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena