Aktualizace výzvy IROP č. 49 "Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začlneňování II."

3. 10. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. října 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 49. výzvy IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena