Aktualizace výzvy IROP č. 50 „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“

4. 8. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. srpna 2017 byla vydána revize 50. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty ITI“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena