Aktualizace výzvy IROP č. 53 "Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD"

8. 8. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. srpna 2017 byla vydána revize 53. výzvy IROP „Udržitelná doprava – Integrované projekty CLLD“ a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k této výzvě – vydání 1.1.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena