Aktualizace výzvy IROP č. 54 "Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví"

16. 11. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 16. 11. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy u výzvy č. 54 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena