Aktualizace výzvy IROP č. 58 a 59 - úprava povinných příloh projektové žádosti a úprava dokladování způsobilých výdajů

15. 5. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty ITI" a 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena