Aktualizace výzvy IROP č. 58 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI"

4. 10. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. 10. 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 58 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena