Aktualizace výzvy IROP č. 59 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání - integrované projekty IPRÚ"

4. 10. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. 10. 2017 byla vydána aktualizace textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 59 „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena