Aktualizace výzvy IROP č. 6 "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS"

24. 10. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo Specifická pravidla pro výzvu č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ IROP ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena