Aktualizace výzvy IROP č. 60 „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI“

21. 9. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. září 2017 byla vydána revize 60. výzvy IROP „Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena