Aktualizace výzvy IROP č. 63 „Sociální podnikání - integrované projekty ITI"

22. 1. 2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. ledna 2018 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI a výzvy č. 64 Sociální podnikání - integrované projekty IPRÚ.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena