Aktualizace výzvy IROP č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI"

21. 12. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena