Aktualizace výzvy IROP č. 67 "Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ"

8. 12. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. prosince 2017 došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a textu u výzvy č. 67 „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena