Aktualizace výzvy IROP č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

9. 5. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 7 z oblasti sociálních služeb.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena