Aktualizace výzvy IROP č. 7 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování"

8. 9. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. září 2017 byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 7. výzvy IROP „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena