Aktualizace výzvy IROP č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD"

22. 11. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 22. listopadu 2017 byla vydána revize 1.1 výzvy č. 71 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD".

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena