Aktualizace výzvy IROP č. 8 „Technická pomoc"

22. 1. 2018

Dne 22. 1. 2018 Řídicí orgán IROP oznamuje, že s platností od 22. 1. 2018 vydává aktualizaci 1.7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh ve výzvě č. 8 Technická pomoc.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena