Aktualizace výzvy IROP z oblasti psychiatrické péče“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

29. 5. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy IROP na podporu deinstitucionalizace psychiatrické péče

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena