Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020 po 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP

Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020 po 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP

21.11.2019

Řídicí orgán IROP zveřejňuje aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020, které byly projednány dne 20. listopadu 2019 na 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP.

Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020 po 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena