Avízo k připravovaným výzvám IROP na sociální bydlení v roce 2018

2. 2. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na sociální bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena