Avízo k připravovaným výzvám na rozvoj infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení

21. 11. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj sociálních služeb a na sociální bydlení v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena