Byly zveřejněny další letáky k specifickým cílům IROP

16. 10. 2015

Řídicí orgán IROP zveřejnil informační letáky k dalším specifickým cílům. Konkrétně se jedná o témata: IZS, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnictví, vzdělávání a CLLD

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena