Další navýšení alokace výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“

11. 7. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 11. července 2017 došlo ke druhému navýšení alokace výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ o 1 313 776 779 Kč z prostředků Evropské unie. Nově je tak alokace výzvy 3 409 876 779 Kč z EFRR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena