Hodnocení projektů v 54. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“ bylo ukončeno

14. 7. 2017

ŘO IROP oznamuje, že bylo ukončeno hodnocení projektů v 54. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena