Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2., a 4. fázi kontroly

28. 2. 2018

Řídicí orgán IROP uveřejňuje informaci Centra pro regionální rozvoj České republiky k pozastavení kontrol zakázek v IROP

Informace Centra pro regionální rozvoj o pozastavení kontrol zakázek v IROP v 1., 2., a 4. fázi kont

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena