Informace k připravovaným výzvám na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II.

Informace k připravovaným výzvám na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II.

11.5.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Informace k připravovaným výzvám na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena