Informace k připravovaným výzvám na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II.

Informace k připravovaným výzvám na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II.

5.4.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj – Řídicí orgán IROP informuje o vývoji plánu vyhlášení dalších výzev k předkládání projektů na rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena