Informace pro žadatele – předkládání žádostí o změnu, zprávy o realizaci, zjednodušené žádosti o platbu a problematika systému MS2014+

20. 1. 2017

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) upozorňuje žadatele na povinnost včasného předkládání žádostí o změnu, zpráv o realizaci (ZoR) a zjednodušených žádostí o platbu (ZŽoP).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena