Informace pro žadatele 47. výzvy IROP "Infrastruktura základních škol (SVL)"

22. 1. 2018

Shrnující informace pro žadatele 47. výzvy IROP "Infrastruktura základních škol (SVL)" ke stavu hodnocení předložených projektů do výzvy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena