Informace pro žadatele a příjemce podpory z IROP k zákonu č. 367/2017 Sb.

22. 1. 2018

Zákon č. 367/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále „Zákon“) a jeho dopad na administraci žádostí o podporu v rámci IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena