Informace ŘO IROP k poskytování bezhotovostních plateb na konci roku 2017

2. 11. 2017

ŘO IROP vydává informaci k poskytování bezhotovostních plateb na konci roku 2017.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena